To Seminar – een tentoonstelling die zich in een reeks performatieve en discursieve openbare bijeenkomsten door de tijd heen ontwikkelt – bevraagt de hedendaagse praktijk van leren over, met en door middel van kunst. Het stelt de vraag hoe we voorbij kunnen gaan aan de uitwerkingen van de zogenaamde educational turn in de hedendaagse kunst en collectief kunnen toewerken naar een vorm van leren die daadwerkelijk in relatie staat tot de sociale praktijk.

Het project kan begrepen worden als een hernieuwd lezen van Roland Barthes’ essay “Au Séminaire” (1974). Het neemt diens notie van het seminar als uitgangspunt – als concept en als intieme en complexe praktijk – waarmee dit begrip een sleutelpositie verkrijgt in het leren van de huidige tijd. Zo vormt To Seminar het zelfstandig naamwoord om tot een werkwoord in een poging om het “onvoorspelbare ritme” ervan te activeren en daarmee een instrument aan te reiken dat de hedendaagse, gevestigde educatievormen kan doorbreken, zowel in de kunst als daarbuiten. De ooit veelgeprezen educational turn heeft inmiddels namelijk dikwijls geleid tot ofwel een routinematig inwerken in de kenniseconomie of een uitgeholde betekenis van de begrippen “kennisproductie”, “gemeenschap” en “methode”. Als we inderdaad, net als Barthes, leven in een tijd die wordt gekenmerkt door een “zekere apocalyps in cultuur”, is de werkelijke taak van het onderwijs niet om de morbide symptomen van deze huidige tijd te normaliseren, zoals gebruikelijk is geworden, maar juist om gezamenlijk alternatieve realiteiten te overdenken en in de praktijk te brengen. Met kunstenaars, theoretici en andere cultuurbeoefenaars verbindt To Seminar de drie conceptuele ruimtes die elkaar kruisen wanneer seminaring plaatsvindt – instituut/overdracht/tekst – en wordt er geprobeerd deze op een evenwichtige wijze te verenigen zodat de omstandigheden van de hedendaagse tijd opnieuw gedacht en gevormd kunnen worden.

Tijdens de tentoonstelling-als-seminar vindt een reeks publieke bijeenkomsten zoals performances, lezingen en filmvertoningen plaats. Het volledige programma is hier beschikbaar.

To Seminar is ontwikkeld door Henk Slager. De seminars komen tot stand met bijdragen van verscheidende MA-programma’s in de beeldende kunsten in Nederland en daarbuiten. Een publicatie, uitgebracht door Metropolis M Books, zal verschijnen in de zomer van 2017. To Seminar is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen BAK en MaHKU (Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht).